Vize şi servicii consulare

Vize. Informaţii pentru cetăţenii străini

Începând cu 11 iunie 2017 cetățenii ucraineni posesori de pașapoarte biometrice nu vor mai avea nevoie de vize de scurtă ședere pentru a călători în statele membre UE și implicit, în România, pentru șederi care nu depășesc 90 de zile în decursul oricarei perioade de 180 de zile.

Pentru a fi permisă intrarea în România, la controlul efectuat la punctele de trecere a frontierei de stat, cetățeanul ucrainean, posesor de pașaport biometric, trebuie să fie în măsură a face dovada întrunirii condiţiilor corespunzătoare (spre exemplu: să furnizeze informaţii cu privire la perioada șederii în România şi/sau scopul şederii.

Este recomandabil să aveţi asupra dumneavoastră documentele care justifică scopul şederii în România şi care fac dovada existenţei unor mijloace corespunzătoare atât pentru întreţinere pe perioada şederii, cât şi pentru întoarcerea în ţara de origine sau pentru tranzitul către alt stat în care există siguranţa că vi se va permite intrarea (spre exemplu: scrisoare de invitaţie, asigurare medicală de călătorie, rezervare la hotel, bilet de întoarcere sau alte documente).

De asemenea, în conformitate cu prevederile cadrului normativ naţional în vigoareintrarea pe teritoriul României poate fi permisă cetățenilor străini, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii:

  • pe numele lor nu sunt introduse semnalări în Sistemul Informatic Naţional de Semnalări în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român;
  • pe numele lor nu au fost introduse semnalări în Sistemul de Informaţii Schengen în scopul nepermiterii intrării;
  • nu au încălcat anterior, în mod nejustificat, scopul declarant la intrarea pe teritoriul României ori nu au încercat să treacă frontiera României cu documente false;
  • nu prezintă un pericol pentru apărarea şi siguranţa naţională, ordinea, sănătatea ori morala publică.

 

Cetățenii ucraineni, posesori de pașapoarte non-biometrice, vor avea nevoie de vize de scurtă ședere pentru a călători în statele membre UE și implicit, în România, pentru șederi care nu depășesc 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile.

Informații suplimentare privind obținerea vizei găsiți pe portalul online Evisa - http://evisa.mae.ro

 

 

Ambasada României în Ucraina informează aplicanţii de viză că este necesar să utilizeze portalul online http://evisa.mae.ro/ pentru completarea cererilor de viză. Acest lucru va facilita procesul de primire a dosarului de viză. Vă rugăm să acordaţi atenţie tuturor paşilor prevăzuţi de aplicaţie, inclusiv pentru programarea vizitei la secţia consulară.

 

  “În baza Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind exonerarea de la plata taxei de viză pentru eliberarea vizelor de lungă ședere începând cu data de 21 octombrie 2016 nu se vor mai percepe taxe pentru vizele de lungă ședere în România  acordate cetațenilor ucraineni.”

 

Cetățenii ucraineni titulari ai unor vize uniforme, valabile pentru două sau multiple intrări, ai unor vize de lungă şedere sau ai unor permise de şedere eliberate de state Schengen, Croația, Bulgaria sau Cipru, pot intra pe teritoriul României pentru perioade a căror durată să nu depăşească 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile, fără viză de scurtă şedere, dacă documentele prezentate sunt în perioada de valabilitate, iar numărul de intrări şi durata şederii autorizate nu au fost epuizate.

Durata şederii pe teritoriul României nu poate depăşi dreptul de şedere stabilit prin vizele uniforme, vizele de lungă şedere sau permisele de şedere respective.

ACondiţii privind intrarea străinilor pe teritoriul României

În conformitate cu prevederile art. 6 din OUG 194/2002, cu modificările şi completările ulterioare, intrarea pe teritoriul României poate fi permisă străinilor care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) posedă un document valabil de trecere a frontierei de stat, care este acceptat de statul român;

b) posedă viză sau permis de şedere acordate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă sau, după caz, posedă orice autorizaţie care conferă titularului drept de tranzit ori de şedere pe teritoriul României în baza actelor normative ale Uniunii Europene, obligatorii şi aplicabile pentru România, dacă prin înţelegeri internaţionale nu s-a stabilit altfel;

c) prezintă, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, documente care justifică scopul şi condiţiile şederii lor şi care fac dovada existenţei unor mijloace corespunzătoare atât pentru întreţinere pe perioada şederii, cât şi pentru întoarcerea în ţara de origine sau pentru tranzitul către alt stat în care există siguranţa că li se va permite intrarea;

d) prezintă garanţii că li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinaţie sau că vor părăsi teritoriul României, în cazul străinilor aflaţi în tranzit;

e) nu sunt incluşi în categoria străinilor împotriva cărora s-a instituit măsura interzicerii intrării în România sau care au fost declaraţi indezirabili;

f) pe numele lor nu au fost introduse semnalări în Sistemul de Informaţii Schengen în scopul nepermiterii intrării;

g) nu prezintă un pericol pentru apărarea şi siguranţa naţională, ordinea, sănătatea ori morala publică.

ATENŢIE!!!

Obţinerea unei vize de intrare nu garantează cetăţenilor străini accesul pe teritoriul României. Toţi cetăţenii care doresc să călătorească în România trebuie să se asigure că respectă prevederile enunţate mai sus, potrivit prevederilor art.18, alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile de acordare a vizelor şi condiţiile de intrare pe teritoriul naţional, sunt complementare.

B. Vă informăm că la data de 18.12. 2007 a fost publicată în JOCE nr. 332 Decizia Consiliului nr. 2007/840/EC din 29 Noiembrie 2007 referitoare la încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană (CE) şi Ucraina privind facilitarea regimului de vize pentru cetăţenii Statelor Membre (SM) şi ai Ucrainei.

Textul Deciziei poate fi accesat la următoarele adrese:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_332/l_33220071218en00660067.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUri/site/en/oj/2007/l_332/l_33220071218en00680076.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/ro/oj/2007/l_332/l_33220071218ro00660067.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/ro/oj/2007/l_332/l_33220071218ro00680076.

În prim plan

Programul secției consulare în contextul desfășurării alegerilor

07.11.2019

Ambasada României în Ucraina reamintește că cetățenii români cu drept de vot pot vota la Kiev la secția de votare nr. 821 – deschisă la sediul Ambasadei, la alegerile pentru Președintele României. Votul în străinătate se derulează…

Informații privind organizarea alegerilor pentru Președintele României, în Ucraina

01.11.2019

Ambasada României în Ucraina informează că primul tur de scrutin al alegerilor pentru desemnarea Președintelui României se va desfășura în zilele de 8, 9 și 10 noiembrie 2019, iar al doilea tur de scrutin – în zilele de 22, 23 şi 24…

Întrevederea Ambasadorului României cu președintele Comisiei pentru Politică Externă și Cooperare Interparlamentară din cadrul Radei Supreme, Bohdan Yaremenko

22.10.2019

Ambasadorul României în Ucraina, Cristian-Leon Țurcanu, a avut o întrevedere luni, 21 octombrie 2019, cu președintele Comisiei pentru Politică Externă și Cooperare Interparlamentară din cadrul Radei Supreme, Bohdan Yaremenko, prilej cu care au fost…

Participarea Ambasadorului României la reuniunea de lucru privind PTF Biserica Albă (UA) – Sighetu Marmației (RO)

14.10.2019

Ambasadorul României în Ucraina a participat miercuri, 9 octombrie 2019, la reuniunea de coordonare a reprezentanților instituțiilor centrale și locale din România și Ucraina pe problematica deschiderii punctului internațional de trecere a frontierei…