Vize şi servicii consulare

Acord de mic trafic / AMTF

 

Procedura de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum și 

de păstrare și prelucrare a datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenţi în zona de frontieră a Ucrainei

 

Art. 1.Conținutul actelor și documentelor necesare pentru eliberarea permisului de mic trafic de frontieră

(1) Permisul de mic trafic de frontieră (PMT) se eliberează străinilor rezidenți în zona de frontieră a Ucrainei în condițiile și pentru scopurile prevăzute în Acordul dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev, la 2 octombrie 2014, denumit în continuare Acord, în conformitate cu dispozițiile prezentei Proceduri, pe baza actelor și documentelor prevăzute la alin.(2)-(8), după caz.

(2) Formularul de cerere, al cărui model este prevăzut în anexa nr.1 la prezenta Procedură, se completează şi se semnează în interiorul chenarului anume destinat, de către solicitant, în faţa funcționarului consular. Formularul de cerere este gratuit şi poate fi procurat la Secţia consulară a Ambasadei României la Kiev şi la oficiile consulare ale României în Ucraina, denumite în continuare MD/OC, sau descărcat de pe internet.

(4) Paşaportul solicitantului sau, după caz, documentul de călătorie pentru minor va avea o valabilitate mai mare de 2 ani de la momentul solicitării.

(5)  Documentele care atestă că solicitantul locuieşte legal în zona de frontieră, de cel puţin 3 ani, sunt cele prevăzute în anexa nr.2 la Acord.

(6) În funcţie de scopul deplasării, actele care dovedesc motivele întemeiate pentru trecerea frecventă a frontierei comune, prevăzute în Anexa nr.2 la Acord, sunt următoarele:

      a) Menţinerea relaţiilor de familie prin vizitarea rudelor: declaraţie pe propria răspundere în care se specifică gradul de rudenie cu persoana vizitată sau invitaţie din partea rudelor din România;

      b) Însoţirea rudelor pentru acordarea de asistenţă medicală: declaraţie pe proprie răspundere în care se specifică diagnosticul şi necesitatea efectuării tratamentului medical în România sau atestat medical din care să reiasă diagnosticul sau recomandarea de tratament în România;

      c) Participarea la programe în domeniul economic şi schimburi în domeniile economic, ştiinţific, cultural, medical, sportiv, mass media sau în domeniul educaţiei: declaraţie pe proprie răspundere prin care se specifică denumirea şi datele de contact ale persoanei juridice care organizează evenimentele, din care să reiasă continuitatea activităţilor sau scrisoare din partea organizatorilor evenimentului, din care să reiasă continuitatea activităţilor, precum şi perioada pentru care acţiunile ar urma să se desfăşoare;

      d) Promovarea unor interese economice şi desfăşurarea unor activităţi de sprijin economic: declaraţie pe proprie răspundere prin care se specifică denumirea şi datele de contact ale persoanei juridice care organizează evenimentele, din care să reiasă caracterul de promovare şi de sprijin economic, precum şi perioada în care acţiunile ar urma să se desfăşoare, sau scrisoare din partea persoanei juridice care organizează evenimentele, din care să reiasă caracterul regulat al promovării şi sprijinului economic, respectiv perioadele în care acţiunile ar urma să se desfăşoare;

      e) Rezolvarea problemelor de natură juridică: declaraţie pe propria răspundere în care se explică problema ce urmează a fi soluţionată sau citaţie/invitaţie din partea organului judiciar sau administrativ competent să soluţioneze cauza;

      f)  Vizitarea mormintelor rudelor: declaraţie pe proprie răspundere privind relaţia de rudenie între solicitant şi persoana decedată, precum şi localitatea unde se află mormântul vizitat sau corespondenţă/adeverință eliberată de administrația cimitirului și certificate de stare civilă din care să rezulte relaţia de rudenie;

      g) Alte motive întemeiate: declaraţie pe proprie răspundere în care să fie explicat, în mod detaliat, motivul şi temeinicia lui; se vor anexa acte doveditoare ale temeiniciei motivului, în măsura în care există.

 

(8) Pentru minori, cererea pentru eliberarea unui PMT va fi însoțită, după caz, și de următoarele documente:

a)  buletinul de identitate, în cazul în care minorul deţine un astfel de document;

b) paşapoartele părinţilor sau procură notarială din partea părintelui care nu este prezent la ghişeu;

c)  certificatul de naştere al minorului;

d) buletinele de identitate ale ambilor părinţi;

e)  declaraţia pe proprie răspundere a părinţilor minorului, al cărei model este prevăzut în anexa nr.3 la prezenta Procedură, prin care îşi dau acordul pentru eliberarea unui PMT, care va fi semnată de ambii părinţi, în faţa funcţionarului consular, sau va fi autentificată notarial, în cazul părintelui care nu este prezent la ghișeu;

f)  declaraţiile pe proprie răspundere privind motivele solicitării unui PMT, conform alin.(6), vor fi semnate în faţa funcţionarului consular, de ambii părinți sau, după caz, de împuternicitul legal, și vor avea înscrisă menţiunea că minorul va fi însoţit pe timpul călătoriei în România.
 

Art. 2. Fluxul de preluare şi examinare a cererilor pentru eliberarea permiselor de mic trafic de frontieră

(1) Cererea pentru eliberarea unui PMT, însoțită de documentele prevăzute la art.1 alin.(3)-(6), se depune personal la autoritățile române prevăzute la art.1 alin.(2) teza a II-a din prezenta Procedură.

(2) Toate documentele vor fi prezentate în original şi copie. Documentele de identitate, de călătorie, de stare civilă, precum și actele care dovedesc motivele întemeiate pentru trecerea frecventă a frontierei comune vor fi depuse în copie, tradusă în limba română și legalizată, după caz, iar formularul de cerere pentru eliberarea unui PMT, declarațiile pe proprie răspundere, semnate în fața funcționarului consular sau autentificate notarial, vor fi depuse în original.

(3) Pentru confirmarea domiciliului în zona de frontieră, vor fi verificate listele localităţilor din zona de frontieră, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexa nr.1 la Acord.

(4) Odată cu dosarul de cerere pentru eliberarea unui PMT, vor fi preluate și datele biometrice, respectiv imaginea facială, semnătura electronică și amprentele digitale. Semnătura electronică se preia numai în cazul solicitanților cu vârstă de peste 14 ani. Prelevarea amprentelor digitale este obligatorie începând cu vârsta de șase ani.

(5) Dosarul de cerere se preia la ghişeu în cazul în care solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute  la alin.(1)-(4), documentaţia prezentată este completă, iar formularul de cerere pentru eliberarea unui PMT a fost completat corect şi integral.

(6) După preluarea cererii și a datelor biometrice, solicitantului i se comunică termenul şi modalitatea în care va putea intra în posesia PMT, în cazul soluționării favorabile a cererii sale, respectiv ulterior personalizării documentului său.

(9) În cazul în care funcționarul consular apreciază că sunt necesare clarificări suplimentare care privesc elemente relevante în luarea unei decizii, acesta poate contacta atât solicitantul de PMT, cât şi invitatorul sau persoana fizică ori instituția din România menționată în actele doveditoare.

Unităţile administrativ-teritoriale cuprinse în zona de frontieră pe teritoriul Ucrainei și aflate în circumscripţia consulară a Ambasadei României la Kiev

 

Nr. Crt.

Localitatea

Tipul

Regiunea

Raionul

379.

Babşin

S

Regiunea Hmelniţk

Raionul Kameneţ-Podol

380.

Grinciuk

S

Regiunea Hmelniţk

Raionul Kameneţ-Podol

381.

Malinivţi

S

Regiunea Hmelniţk

Raionul Kameneţ-Podol

382.

Braga

S

Regiunea Hmelniţk

Raionul Kameneţ-Podol

383.

Jvaneţ

S

Regiunea Hmelniţk

Raionul Kameneţ-Podol

384.

Gavrilivţi

S

Regiunea Hmelniţk

Raionul Kameneţ-Podol

385.

Ruda

S

Regiunea Hmelniţk

Raionul Kameneţ-Podol

386.

Ţviklivţi Perşi

S

Regiunea Hmelniţk

Raionul Kameneţ-Podol

387.

Kavetcina

S

Regiunea Hmelniţk

Raionul Kameneţ-Podol

388.

Mejighir

S

Regiunea Hmelniţk

Raionul Kameneţ-Podol

389.

Sokil

S

Regiunea Hmelniţk

Raionul Kameneţ-Podol

390.

Slobidka-Malinoveţka

S

Regiunea Hmelniţk

Raionul Kameneţ-Podol

 

În prim plan

Programul de lucru al Ambasadei/Secției consulare

21.01.2020

În data de 24 ianuarie 2020 (Ziua Unirii Principatelor Române) Ambasada României la Kiev și secția consulară nu lucrează cu publicul. …

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE

14.01.2020

Ambasada României în Ucraina anunță că Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993, pentru anul universitar 2020 – 2021, a fost lansat. Bursele sunt oferite…

Secţia Consulară a Ambasadei României la Kiev închisă temporar în perioada 19.12.2019 - 10.01.2020

11.12.2019

ATENŢIE! Vă informăm că Secţia Consulară va fi închisă în perioada 19 decembrie 2019 – 10 ianuarie 2020. Pentru urgenţe, vă rugăm să contactaţi oficiile consulare ale României din Ucraina: Consulatul General al României la…

Manifestări organizate la Kiev, cu prilejul Zilei Naționale a României

02.12.2019

Ambasada României în Ucraina a organizat joi, 28 noiembrie 2019, la Fairmont Grand Hotel din Kiev, un eveniment dedicat marcării Zilei Naționale a României. Manifestarea a cuprins vernisarea expoziției de fotografie ”Romania : Inner Mirrors/Roots” …